Interim management p&o

Het kan voorkomen dat een bedrijf tijdelijk het aansturen van de afdeling p&o wil uitbesteden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in situaties waarbij het desbetreffende bedrijf met veranderingsprocessen wordt geconfronteerd waar de afdeling p&o nadrukkelijk bij is betrokken met het oog op de personele gevolgen van de geplande verandering. Q & D Consultancy HR interim management kan u hierbij van dienst zijn door als interim manager de afdeling p&o aan te sturen en een effectieve bijdrage te geven vanuit p&o aan het beoogde veranderingsproces.

Het uitvoeren van interim management p&o is bij Q & D Consultancy in goede handen. Q & D Consultancy heeft in de loop der jaren een brok aan ervaring opgedaan op dit vakgebied. Een belangrijk onderdeel van het interim management p&o is om vast te stellen welke capaciteiten en kwaliteiten aanwezig zijn bij medewerkers binnen de organisatie en wat aan kennis en kunde (nog) ontbreekt. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar wat nodig is om als organisatie succesvol de vertaalslag te (kunnen) maken van de oude naar de nieuwe situatie, vanuit de invalshoek dat medewerkers op die plekken werkzaam zijn waar zij het beste tot hun recht komen voor uw organisatie. Wij kunnen u in dit kader bijvoorbeeld helpen bij onder andere het werving- en selectiebeleid. Zo voeren wij desgevraagd selectiegesprekken voor uw bedrijf.

Als u meer wilt weten over interim management p&o kunt u ons via tel. 06 53 607 195 en info@qdconsultancy.nl bereiken.