Beschikken uw medewerkers over de vereiste competenties?

Iedere medewerker is belangrijk voor uw organisatie, maar is tegelijkertijd een schakel “in de ketting” voor het succesvol slagen van de beoogde verandering. Om medewerkers de gewenste bijdrage te (kunnen) laten leveren aan de beoogde verandering, is het van belang dat uw organisatie een goed inzicht heeft in de capaciteiten, vaardigheden en (nog niet ontdekte) talenten van uw medewerkers.

Q & D Consultancy kan u hierbij ondersteunen door het inzichtelijk maken van de verschillen tussen de aanwezige en de gevraagde capaciteiten en vaardigheden van uw medewerkers aan de hand van Capaciteitsmanagement. Op basis van een analyse wordt aansluitend een voor uw organisatie op maat gemaakt ontwikkelingsplan inclusief bijbehorend kostenoverzicht opgesteld. De opzet hierbij is dat aansluitend door een individuele en/of groepsgerichte coachingsaanpak en begeleiding de effecten hiervan snel zichtbaar zijn voor u en uw medewerkers, wat bijdraagt tot een succesvol slagen van beoogde (toekomstige) veranderingen. In de uitvoeringsfase van dit traject is Q & D Consultancy u graag van dienst.