Veranderingsprocessen en Organisatie-ontwikkeling

Organisaties zijn voortdurend in verandering. Q & D Consultancy adviseert en ondersteunt organisaties die in een veranderingsproces of een organisatiewijziging zitten, of aan de vooravond hiervan staan.

Vragen waarover Q & D Consultancy met u kan meedenken en deskundigheid kan inbrengen zijn bijvoorbeeld waar wil de organisatie “nieuwe stijl” naar toe? Wat houdt dit in voor de organisatiestructuur, (personeels-)kosten, opbouw personeelsbestand, gewenste bedrijfscultuur en managementstijl, functiegebouw, vereiste competenties, etc.. Voor het opstellen van een plan van aanpak op maat na deze analyse en de implementatie hiervan binnen uw organisatie, is Q & D Consultancy u graag van dienst.

Ook voor meer specifieke advisering en ondersteuning in bijvoorbeeld reorganisaties c.q. saneringen, heeft u met Q & D Consultancy een deskundige partner. Dit met name als het gaat om een goede aanpak van de aspecten van de drie fases in een reorganisatieproces: Voorbereiding (draaiboek en tijdpad, reorganisatieplan, ontslaglijst opstellen, etc.), Overleg (trajecten met Ondernemingsraad c.q. vakbonden) en Uitvoering (ontslagprocedures, sociaal plan, kostenbeheer, voortgangsbewaking, etc.). Maatwerk voor uw organisatie is hierbij uitgangspunt.