Hoe voert u nieuwe processen en werkwijzen in?

“Mijn medewerkers werken niet (meer) voldoende mee aan de ingezette verandering” is een veel gehoorde uitspraak binnen organisaties.

Het is van groot belang uw medewerkers die het betreft, betrokken te krijgen én te houden bij veranderingen in uw organisatie. Iedere medewerker reageert echter anders op verandering. Waar de een enthousiast reageert op een verandering en hier vol ‘voor gaat’, gaat de ander liever verder op de oude voet. Het onderkennen hiervan kan ertoe leiden dat een veranderingsproces op een goede manier op maat kan worden ontworpen. Echter is dit ook de sleutel tot het slagen of niet slagen van de gewenste verandering, door medewerkers op de juiste manier te benaderen en te betrekken bij de beoogde verandering. Het slagen van welke verandering ook wordt veelal bepaald door op MT-niveau hier bewust mee om te gaan.

De aanpak van Q & D Consultancy is er op gericht om op MT-niveau van uw organisatie te investeren in het bereiken van overeenstemming over nut, noodzaak en aanpak van de gewenste verandering. Commitment is de bouwsteen onder welk veranderingsproces dan ook. De aanpak die Q & D Consultancy hierbij voorstaat, richt zich op het combineren van dit commitment met een coachingsaanpak (individueel en/of groepsgewijs). Het effect hiervan zal in termen van rendement, betrokkenheid en motivatie snel zichtbaar zijn. In de uitvoering van dit traject is Q & D Consultancy u graag van dienst.