De juiste vertaalslag naar een andere manier van werken

Veranderingen binnen organisaties hebben vaak invloed op het gevoerde HR beleid.

Q & D Consultancy kan u adviseren en ondersteunen bij het aanpassen van uw organisatie en het inspelen op de mogelijke effecten hiervan voor het te voeren HR beleid. Door een goede aanpak en het op een juiste manier informeren en betrekken van uw medewerkers kan het effect van een veranderingsproces sterk worden vergroot. De hierbij gehanteerde aanpak gaat altijd uit van het eigen, unieke karakter van uw organisatie. De basis hiervoor ligt in het samen met u vaststellen wat uw organisatie in de komende jaren als doelstelling(en) wil realiseren. In deze analyse komen zaken aan de orde, als wat betekent dit voor de organisatie- en kostenstructuur, gewenste bedrijfscultuur, omgangsvormen met elkaar, gewenste stijl van leidinggeven, werkprocessen, opbouw van personeelsbestand, etc.. Met andere woorden: Maatwerk.

De uitkomst van de analyse wordt aansluitend vertaald in een gericht plan van aanpak, wat is toegesneden op uw organisatie en waarin alle voorkomende facetten zijn meegenomen. Bij de uitvoering van dit plan is Q & D Consultancy u graag van dienst.