Meer mobiliteit en balans in uw organisatie

Als niet voldoende duidelijk is wat de verschillen zijn tussen de gewenste en huidige capaciteiten en vaardigheden van uw medewerkers, is het vaak lastig hierop beleid af te stemmen.

Q & D Consultancy kan u adviseren en ondersteunen in het beantwoorden van de vraag wat uw organisatie aan medewerkers ‘in huis’ heeft, maar vooral wat uw organisatie vraagt aan toekomstige capaciteiten en vaardigheden van medewerkers. Q & D Consultancy maakt voor u inzichtelijk wat de aanwezige én de vereiste capaciteiten en vaardigheden van uw medewerkers zijn. Aansluitend worden samen met u de stappen bepaald voor het bevorderen van de gewenste instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers, zowel in kwaliteit als in aantallen. Door het hanteren van eenduidige criteria ten behoeve van een gericht in-, door- en uitstroombeleid, zorgt u ervoor dat uw medewerkers werkzaam zijn op die plekken in uw organisatie, waar zij het beste tot hun recht komen voor het halen van de gestelde doelen van uw organisatie. Uiteraard kan Q & D Consultancy u in de uitvoering van deze stappen adviseren en ondersteunen op basis van maatwerk.