Een succesvol HR beleid

Uw medewerkers zijn van doorslaggevend belang bij het realiseren van uw ondernemingsdoelstellingen.

Om hierin succesvol te zijn, richten organisaties zich op het voeren van een HR beleid wat is afgeleid van het vastgestelde ondernemingsbeleid. Met andere woorden: Strategisch HR beleid.
Q & D Consultancy kan u ondersteunen bij het formuleren en invoeren van een HR beleid, wat zich richt op vraagstukken die een duidelijke link hebben met uw ondernemingsdoelen. Onderwerpen die hier een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld competentiemanagement, in-, door- en uitstroom van medewerkers (Capaciteitsmanagement), functiewaardering en een transparant, beheersbaar functiegebouw.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Q & D Consultancy adviseert en ondersteunt tevens bij het professionaliseren van andere HR vraagstukken die voor uw organisatie van belang zijn.

Vanzelfsprekend is het hierbij mogelijk dat een aantal zaken voor u wordt uitgevoerd. Daarnaast kan Q & D Consultancy vanuit de aanwezige expertise met u meedenken over maatwerk scenario’s, met als doel uw bedrijfskosten (in het bijzonder uw personeelskosten) beter te beheersen en/of te reduceren.