Werkwijze in veranderingsprocessen:

Q & D Consultancy hanteert in haar aanpak een aantal uitgangspunten, die de kans van slagen van veranderingsprocessen voor uw organisatie aanzienlijk (kunnen) vergroten:

De flexibiliteit Q & D Consultancy werkt over heel Nederland op het gebied van HR interim management en kan u op diverse manieren ondersteunen.
De dienstverlening Door de ervaring en expertise staat de dienstverlening voor maatwerk en persoonlijke aandacht. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met u is hierbij belangrijk. Q & D Consultancy wil zich vanuit betrokkenheid met uw organisatie committeren aan de opdrachten die worden gedaan.
De werkwijze De aanpak is voortvarend en transparant, en kenmerkt zich door uit te gaan van het specifieke proces en de cultuur binnen uw organisatie. Elke aanpak is maatwerk. De werkwijze van Q & D Consultancy is tevens gebaseerd op kennisoverdracht naar uw organisatie en het inbedden van structurele oplossingen binnen uw HR-beleid.
De inzetbaarheid U kunt hierbij denken aan ondersteuning op fulltime basis of voor enkele dagdelen, maar ook aan projecten. Bespreek de mogelijkheden voor tijdelijke inzet en overweeg daarbij of Q & D Consultancy, door middel van de huidige communicatiemiddelen, u eventueel ook op afstand van dienst kan zijn.